Regulile paginilor de discuţie


Fiţi politicos şi respectaţi-i pe ceilalţi.

 • Fără insulte sau cuvinte licenţioase
 • Fără provocări sau comportament agresiv
 • Fără defăimări, denunţări sau hărţuiri

Nu faceţi polemică sau nu discutaţi despre subiecte controversate (politică, religie, sex...)


Scrieţi clar şi coerent, astfel ca ceilalţi utilizatori ai paginilor de discuții să vă poată înţelege postările.

 • Utilizaţi termenii din joc pe paginile de discuţii
 • Nu utilizaţi limbaj de SMS
 • Încercaţi să fiţi clar şi concis atunci când scrieţi un mesaj


Fiţi tolerant şi nu luaţi locul echipei de moderatori.

 • Nu ameninţaţi alţi jucători cu raportări sau abuz
 • Nu daţi ordine altor utilizatori
 • Nu vă comportaţi ca un mini-moderator


Discutaţi despre joc şi nu începeţi conversaţii de tip flood sau despre subiecte neasociate.

 • Fără spam sau utilizarea necorespunzătoare a subiectelor de discuţii
 • Nu modificaţi prioritatea conversaţiilor
 • Respectaţi subiectele de discuţii stabilite pentru fiecare pagină de discuţii

Nu publicaţi reclame aici.

 • Nu faceţi reclame pentru vânzări de cai sau monte
 • Nu solicitaţi obiecte de pe piaţa neagră, permise sau conturi

Dreptul de publicitate:

 • Din motive de siguranţă, vă recomandăm să nu publicaţi informaţii sau conţinut de natură privată sau niciun alt fel de conţinut care ar permite cuiva să vă identifice în mod individual (de exemplu, numele, adresa dvs., numele şcolii sau al şcolii de echitaţie).
 • Dacă sunteţi minor, cereţi permisiunea părinţilor sau a tutorilor înainte de a posta fotografii cu dvs.
 • Dacă vreţi să postaţi imagini cu alte persoane, cereţi permisiunea acestora înainte. Dacă aceştia sunt minori, cereţi permisiunea tutorilor legali.